Ville du gerne være nabo til et farligt atomkraftværk?

Kernekraftværker er ikke farlige
Der findes ingen videnskabelig evidens for, at kernekraftværker udleder harmfulde mængder af radioaktiv stråling til deres omgivelser. I studier af kræfthyppighed og strålingsniveau i flere forskellige lande med kernekraft findes der ingen sammenhæng med afstand til kernekraftværker.

Kul er langt mere radioaktivt end atomkraft
I forhold til kulkraftværker udleder atomkraftværker paradoksalt nok 100 gange mindre radioaktivt affald til omgivelserne, da kul indeholder radioaktive stoffer der udledes i form af flyveaske.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager