§ 71 (den personlige frihed)

Ordentlige forhold for administrativt frihedsberøvede personer.

Denne side er ved at blive opdateret…

§ 71-tilsynets opgaver og ansvar

§ 71-tilsynet er et af Folketingets særlige udvalg. Tilsynet er nedsat i henhold til grundlovens § 71, stk. 7, og har til opgave at føre tilsyn med forholdene for administrativt frihedsberøvede personer. Det kan bl.a. være tvangsindlagte psykiatriske patienter, tvangsanbragte børn på anbringelsessteder for børn og unge eller demente, der bliver tilbageholdt på et plejehjem. Tilsynet fører derimod ikke tilsyn med frihedsberøvede indenfor strafferetsplejen, da sådanne frihedsberøvelser ikke er af administrativ karakter, og derfor falder uden for tilsynets kompetence. Tilsynet kan få kendskab til forholdene på opholdssteder for administrativt frihedsberøvede personer på mange forskellige måder. Det kan bl.a. være ved, at borgere henvender sig til tilsynet. Henvendelser kan give anledning til, at tilsynsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministre eller den ansvarlige region, kommune eller institution. En henvendelse kan også give anledning til, at tilsynet tager på tilsynsbesøg på institutionen/afdelingen, som henvendelsen drejer sig om. Tilsynet kan dog ikke give institutioner/afdelinger påbud, eller prøve det juridiske grundlag for frihedsberøvelsen.

Tilsynsbesøg

§ 71-tilsynet tager på både uanmeldte og anmeldte besøg på afdelinger/institutioner for administrativt frihedsberøvede personer. Besøgene kan være foranlediget af en konkret sag, men tilsynet kan også selv tage initiativ til et besøg. På tilsynsbesøgene vurderes forholdene for de administrativt frihedsberøvede personer. Tilsynet kan f.eks. beskæftige sig med en psykiatrisk patients mulighed for at få frisk luft og varieret kost, men også med tematikker som f.eks. overbelægning. Tilsynsmedlemmerne stiller typisk en række spørgsmål til den ansvarlige myndighed som opfølgning på hvert tilsynsbesøg. Efter besvarelsen offentliggør tilsynet en rapport, der indeholder tilsynets vurdering af forholdene for de berørte administrativt frihedsberøvede personer.

 

Læs mere: Se grundlovens § 71 om den personlige frihed

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Relaterede politiske emner

Andre mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager