100 procents reduktion gennem internationalt udsyn

Den danske klimadebat handler i helt utrolig grad om Danmark. Som om at resten af omverdenen holder vejret i spænding over, hvad der besluttes i det danske folketing.

Hvis Danmark vil gøre en forskel med den grønne omstilling, skal vi forstå, at vi må byde os til med grønne løsninger. Og her menes ikke kun danske virksomheders salg af grønne løsninger. Vi skal aktivt sprede vores know-how om grønne løsninger i energisystemet på affaldsområdet, til fjernvarme mv. Vi skal hjælpe andre lande med omstilling både teknisk og økonomisk, for opgaven er global.

Energistyrelsen har allerede i et dansk-kinesisk samarbejde hjulpet Kina med at øge fleksibiliteten på kinesiske kulkraftværker, således at mere vindenergi kan indpasses i det kinesiske energisystem. Med det samarbejde er man lykkedes med at få indpasset vindenergi svarende til 9 store havvindmølleparker og reduceret spildet fra vindenergi markant. Samarbejdet har skabt reduktioner svarende til 63 % af udledningerne fra det danske energiforbrug. Det svarer til omkring 19 mio. tons CO2- ækvivalenter.

Det kan være svært at opgøre effekterne af Danmarks internationale klimaindsats, men projektet i Kina giver et pejlemærke om, at man kan opnå store resultater med små ressourcer. Derfor er der god ræson i at øge puljen til netop den slags myndighedssamarbejde. Det væsentlige for klimaet er reelle reduktioner.

Regeringen bryster sig af at være ekstremt ambitiøse med de klimaaftaler, de laver, men i virkeligheden er det ingenting i forhold til, hvis vi fokuserer vores kræfter på at reducere i udlandet. Her er nogle af regeringens aftaler sammenlignet med Energistyrelsens projekt i Kina.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager