Danmark skal være nukleart foregangsland

En gennemgående elektrificering af det danske samfund vil kræve enorme mængder af strøm og understrege behovet for at producere langt mere el. Det skal ske ved at sætte turbo på den nuværende omsætning af solceller og vindmøller. Men det er formentligt ikke nok. Derfor skal en Niels Bohr-kommission kigge på muligheden for at opsætte atomkraft i Danmark. Atomkraft er et kendt grønt alternativ, som f.eks. sørger for, at Frankrigs elforsyning er endnu grønnere end den danske. Og det er kun fornuftigt at afsøge muligheden for at diversificere vores elforsyning yderligere med atomkraft – navnlig set i lyset af vores nabolandes hovedløse beslutning om at udfase deres atomkraftværker. Ud med skræmmebilleder, ind med sund fornuft.

Selvom kendte atomkraftløsninger ikke skulle passe til Danmark i morgen, bør vi stadig fjerne forbuddet mod, at atomkraft kan indgå i den danske energiforsyning. Det er muligt, at en kommission vil finde, at de nuværende atomare muligheder ikke passer til Danmarks energiforsyning. Men danske virksomheder udvikler 4. generationsreaktorer, som har et meget stort potentiale. Samtidigt udvikles der modulære versioner af kendte teknologier, der gør det muligt at skalere atomkraft til Danmarks behov.

Og hvor de nuværende VE-kilder skaber store udsving i strømproduktionen, ville et dansk atomkraftværk kunne skabe en langt mere stabil strømforsyning. Det kan klart være en fordel at have en stabil strømkilde, når andelen af vind- og solenergi i elnettet er stor, så man sikrer en vis bund i produktionen uafhængigt af vejret. I takt med at forbruget bliver mere fleksibelt, at man i højere grad kan lagre energi (f.eks. i fjernevarmesystemet) og PTX-teknologier udvikles, vil fordelene ved en ufleksibel strømforsyning bestående af atomkraft og traditionelle VE-kilder blive større. Man vil i højere grad kunne bruge strømmen, når den produceres, og udfordringen bliver i højere grad at producere nok billig el. Her har atomkraft et meget stort potentiale, som man ikke bør lade drukne i gamle 70’er-paroler.

Ruslands invasion af Ukraine har samtidig – på smertelig vis – blotlagt skrøbeligheden i den europæiske energiforsyning. I Europa er vi dybt afhængige af russisk gas, og vi er dermed indirekte med til at finansiere Putins krig. Det går naturligvis ikke, og derfor er det svært at se en europæisk energiforsyning, hvor kernekraft ikke spiller en væsentlig rolle.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

En klimapolitisk strategi renset for symbolpolitik

Dommedag er aflyst, og den grønne fremtid venter.

Frihed til forskellighed

Kan vi løse et problem med mere frihed i stedet for mindre frihed, skal vi altid gøre det
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager