Fjern loftet over, hvor meget studerende må tjene ved siden af SU’en

I Danmark må studerende på videregående uddannelser højest tjene 13.876 kr. pr. måned, hvis de ikke vil modregnes i sin SU. Jeg finder det underligt, at studerende pga. fribeløbet tilskyndes til ikke at tjene mere end en vis mængde penge, da det mindsker den studerendes økonomiske frihed og reducerer incitamentet til at få erhvervserfaring.

Liberal Alliances mener, at fribeløbet skal fjernes. For studerende skal selvfølgelig have friheden til at tjene lige så mange penge de vil uden at blive modregnet. Det er kun fair, at de, der gør en ekstra indsats, ikke skal blive straffet.

Fribeløbet straffer studerende for at arbejde, selvom det er godt for både de studerende og samfundet, hvis de arbejder: med flere i beskæftigelse bliver samfundet rigere, og forskning finder, at studerende, der har haft studiejob eller andet relevant arbejde har væsentligt bedre muligheder for at finde job efter endt uddannelse end studerende, som ikke har haft et arbejde under uddannelsen.

Med fribeløbet sender vi derfor et dårligt signal til de studerende, idet vi antyder, at det er uklogt at prioritere at arbejde eller starte virksomhed ved siden af studiet, selvom de erfaringer, man opnår herfra, ofte er meget vigtige for ens karrieremuligheder.

Unge på videregående uddannelser på f.eks. universitetet er nogle af dem, der i gennemsnit tjener færrest penge i vores samfund. Vi bør derfor i Folketinget kunne enes om, at studerende skal beholde flere af deres egne penge og ikke bør rammes af fribeløbet, da borgerlige vil have mere økonomisk frihed og venstrefløjen går meget op i at mindske den økonomiske ulighed. Men lige på dette punkt er de røde partier af den ene eller anden grund ikke villige til at fjerne fribeløbet og dermed øge den økonomiske lighed i samfundet.

I Liberal Alliance vil vi ikke modarbejde, at studerende kan beholde flere af de penge, de selv har tjent: tværtimod skal vi belønne deres flid og arbejde, både ved at fjerne fribeløbet, men også ved at sænke skatten. Det vil både give mere frihed til studerende og skabe de rette incitamenter, som gør samfundet rigere.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager