Frihed til det vigtigste – familien

Danske børn har europarekord i at være længst tid i daginstitution. Det er blevet en selvfølge i den socialdemokratiske velfærdsstat, at børn har det bedst uden for hjemmet – og at forældres primære rolle er som skatteydere. Der er desværre masser af eksempler på forhold i daginstitutionerne, der er under al kritik – flere og flere begynder at spørge, om det virkelig er det bedste for børnene. De spørgsmål skal familierne have mulighed for at udforske. Det gode familieliv skal ikke indrettes på statens præmisser. Det skal indrettes på familiernes egne præmisser.

Liberal Alliance mener, at velfærd skabes i familierne, og at forældrene skal have bedre tid til at være sammen med deres børn, fremfor at agere statens skaffedyr. Med 3 forslag skaber vi bedre muligheder for, de forældre der ønsker at være mere sammen med deres børn. Det er frihed til det vigtigste – familien:

Skattefradrag for pasning af eget barn

Familier, der ønsker at passe eget barn hjemme, kan få et skattefradrag på 130.000 kr. pr. år, fra barnet er 1 år til barnet er 3 år gammel. Denne ordning skal erstatte de nuværende muligheder for at få tilskud til pasning af eget barn (op til 7.500 kr. i udvalgte kommuner), som er bøvlede og bureaukratiske. For at sikre, at fradraget bliver målrettet mennesker i arbejde, skal man opfylde en række krav, og det foreslås, at det skal gives i den betalte skat, således at familierne reelt får 130.000 kr. mere at gøre godt med.

Lad pengene følge barnet

De familier, som ønsker at anvende en privat børnepasser (fx mormor eller moster, der har sabbatår), skal have friheden til dette. Den udgift, som kommunen ellers ville have haft på en vuggestue/dagplejeplads, skal familien kunne anvende på en børnepasser efter eget valg. Det skal være et krav for at få tilskuddet, at begge forældre eller den enlige forældre, som barnet bor hos, er i arbejde. Det er ikke meningen at det skal være endnu en socialydelse.

Dereguler dagtilbudsområdet

Afreguler dagtilbudsområdet, således at det bliver lettere at oprette fri- og privat vuggestuer og børnehaver. I dag er der fx krav om en minimums åbningstid på 49 timer, hvis man opretter en privat vuggestue. Dette er langt over den gennemsnitlige arbejdsuge på 37 timer, og sætter dermed en stopper for mange private initiativer. Et andet krav, der kan være svært for at leve op til, er kravet om, at: ”Privatinstitutionen skal være åben for børn, der kræver en særlig indsats mv..” Derudover fremgår det, at udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet. Dette krav formodes at sætte en stopper for mange initiativer, da de kræver særligt uddannet personale eller øvrige ekstra ressourcer, at kunne efterleve dette krav.

Tilsynsreglerne skal naturligvis stadig følges, men åbningstider, krav om specialpædagogiske kompetencer mv. skal lempes.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager