Frit valg i velfærden

Vi skal have langt mere frit valg i velfærden. Pengene skal følge borgeren, og den enkelte skal selv have mulighed for at vælge mellem forskellige velfærdstilbud – uanset om de er offentlige eller private – frem for at politikerne bestemmer hvilken service, man skal modtage. Borgerne er forskellige og har forskellige behov, og det bør afspejle sig i mere frit valg i velfærden.

I Danmark har vi valgt at indrette samfundet på en måde, så alle kan modtage offentlig sygehjælp, pleje, undervisning og anden velfærd finansieret over skatten. Men det betyder ikke, at kvaliteten af vores velfærd er i top. Bl.a. kan ældre, som benytter den kommunale hjemmepleje, kun regne med ét enkelt bad om ugen. Og medarbejderne i velfærdssektoren bruger en stor del af deres tid på bureaukrati og kontrol, så de ikke i samme grad kan være ”varme hænder” for borgerne.

Velfærdssektoren er også kendetegnet ved at have meget lidt konkurrence sammenlignet med resten af økonomien. Mange steder har det offentlige monopol på at levere velfærd, og det er ofte svært for private udbydere at få foden ind. Det betyder, at velfærden i Danmark er meget dyr og har for lav kvalitet. Uden konkurrence er der ikke nok incitament til at forbedre sig som velfærdsudbyder. Gode udbydere bliver ikke belønnet ekstra, og dårlige udbydere bliver ikke skrottet, medmindre politikerne beslutter det.

Det ønsker jeg at lave om på. Der skal være langt mere konkurrence og udlicitering i ældreplejen og på andre velfærdsområder, så vi kan få et marked for velfærdsydelser, hvor private udbydere kan komme ind. Hermed vil borgerne kunne tilvælge de bedste udbydere, mens dårlige udbydere til gengæld skal kunne gå konkurs.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager