Kloge skatter og afgifter

Det bedste redskab til at drive den grønne omstilling i Danmark er kvotesystemet og en reform af de grønne afgifter. DØRS har beregnet, at omkostningen for statskassen ved at nå 70 %-målsætningen med en ren tilskudsstrategi vil være i størrelsesordenen 50 mia. kr. Det er mere end 10 gange så meget, som hvis man bruger en ensartet CO -afgift. Samtidigt beregner DØRS, at de samfundsøkonomiske omkostninger vil være flere gange større ved tilskudsstrategien. Med andre ord mangler vi en ensartet CO -beskatning.

En ensartet CO -beskatning betyder, at man finder samme skat i og udenfor kvotesystemet. Det mest naturlige er altså at benytte en beskatning på samme niveau som kvoteprisen – og så eventuelt arbejde for højere kvotepriser, hvis der er behov for, at omstillingen skal gå hurtigere. Det kan man f.eks. gøre ved kvoteopkøb eller ved på EU-niveau at udvide de fleksible kvotemekanismer. Men der er allerede sket en stor udvikling i forhold til kvoteprisen.

Skal man have en ægte beskatning af klimagasser, bliver man også nødt til at gøre op med den behandling, som biomasse har i vores energisystem. Biomassen er i dag afgiftsfritaget ud fra en betragtning om, at biomassen er CO -neutral over sin levetid. Det er i nogle sammenhænge rigtigt, men det gælder ikke for meget af den biomasse, vi i dag importerer. En anseelig andel af vores biomasseforbrug kommer fra f.eks. USA og Canada, hvor der som minimum er udledninger ved transporten.

Biomassen udgør i dag hovedparten af den danske vedvarende energi, og hovedparten af biomassen er importeret. I fremtiden bør biomassen beskattes, medmindre man kan være sikker på, at den konkrete biomasse reelt er CO -neutral. Det er svært at forestille sig, at biomasse i det nuværende omfang skulle kunne produceres CO -neutralt på den længere bane.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager