Plads til flere borgere i hovedstaden

Frem mod 2030 forventes der at komme op mod 80.000 flere borgere alene i København. Tæller vi Dragør, Tårnby og Frederiksberg med, så er tallet meget højere. Mange af de borgere, som ønsker at bo i hovedstaden vil ikke have råd til at betale de høje boligpriser. Det skyldes i høj grad at udbuddet ikke er fulgt med efterspørgslen på boliger. Derfor skal vi bygge mange flere boliger, så der også i fremtiden er plads til de studerende, singlerne og familier med små indkomster.

Fortsæt byudviklingen

Det er efterhånden blevet klart for de fleste, at boligpriserne i hovedstaden er meget høje, og boligpriserne vil fortsætte med at stige, hvis vi ikke forsætter byudviklingen i de kommende år. Men vi kan heldigvis selv gøre noget ved det. Ved at bygge flere boliger kan vi sikre, at udbuddet følger med efterspørgslen og dermed forhindre, at boligpriserne eksploderer. Vi kommer formentlig fortsat til at opleve stigende lejlighedspriser i hovedstaden i fremtiden. Sådan er det, når man bor i et attraktivt sted. Men hvis vi ikke fortsætter byudviklingen, så kommer boligpriserne til at stige endnu mere end de ellers vil gøre.

Alene i Københavns Kommune er der behov for 4.200.000 m2 bolig frem mod 2031. Den gode nyhed er, at vi har rummelighed til at bygge 4.400.000 m2 bolig i de områder, vi har fundet indtil videre. Og så har jeg ikke engang talt de 35.000 boliger på Lynetteholmen med:

Område Bolig (m2) Erhverv (m2)
Ørestad 830.000 760.000
Nordhavn 920.000 750.000
Sydhavn 390.000 340.000
Valby Syd 540.000 290.000
Carlsberg Byen 240.000 150.000
Nordøst Amager 390.000 150.000
Godsbaneterrænet og bådehavnsgade 820.000 330.000
Bystævneparken og Tingbjerg 190.000 330.000
Andre områder 80.000 30.000
Samlet rummelighed 4.400.000 2.800.000

 

Afskaf 95m2 reglen – og gør det muligt at bygge små og billige boliger

Vi skal have et fleksibelt boligmarked, hvor udbuddet af boliger frit kan følge med efterspørgslen. I dag stiller Københavns Kommune krav om, at halvdelen af de nye boliger skal have en gennemsnitlig størrelse på 95 kvadratmeter. Den regel gør det unødigt svært at forbedre boligsituationen i hovedstaden og medfører at udbuddet af boliger primært henvender sig til de velstillede. København ikke kun skal være for de rige og ressourcestærke – der skal også være plads til de studerende, singlerne og familier med små indkomster. 

Forøg bebyggelsesprocenten ved at bygge højere og tættere

Bebyggelsesprocenten (andelen af grundarealet man maksimalt må bebygge) i København er i dag historisk lav og ligger som udgangspunkt på 110 pct. Til sammenligning har brokvartererne en bebyggelsesprocent på mellem 200 pct. – 400 pct. En højere bebyggelsesprocent vil give flere, og dermed billigere boliger. Den højere koncentration af mennesker i et byområde vil samtidig skabe mere liv og bedre grobund for lokale butikker og rentabel kollektiv trafik.

Hurtigere sagsbehandling og mindre bureaukrati

Sagsbehandlingstiderne skal nedsættes kraftigt, at der skal indføres en bagatelgrænse, så der automatisk gives tilladelse til f.eks. opførsel af carporte mv. Unødvendigt bureaukrati må under ingen omstændigheder stå i vejen for udbygningen af boligmarkedet eller for nye forbedringer og renoveringer. Administrationen kan gøres langt mere effektiv og skal tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov.

Hjemløse skal have mulighed for at få tag over hovedet

I 2009 var der 5.000 hjemløse i Danmark, hvoraf 500 levede på gaden (Hus Forbi). Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark vokset år for år, så der i 2019 var ca. 6.400 hjemløse, mens ca. 15.000 danskere var berørt af hjemløshed (Rådet for Socialt Udsatte).

Rigsrevisionen har tidligere kritiseret Socialministeriet for ikke at have taget initiativ til at afdække årsagerne til at opholdstiderne på forsorgshjem stiger, forholdet mellem antallet af forsorgspladser og antallet af hjemløse samt opgøre antallet af alternative opholdssteder til unge hjemløse (kilde: Altinget). Ifølge samme notat har Socialministeriet og Boligministeriet igangsat nogle initiativer, der skal understøtte kommunernes indsats over for hjemløse. Disse initiativer kan Københavns Kommune tage udgangspunkt i.

Implementering af Housing First

”Housing First” er en løsning, der er evidensbaseret og tilbyder den hjemløse egen bolig, hvoraf 95 % formår at fastholde den. Derudover vil vi være med til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og oprette flere forsorgshjem og udvide antallet af pladser på forsorgshjem.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

En klimapolitisk strategi renset for symbolpolitik

Dommedag er aflyst, og den grønne fremtid venter.

Frihed til forskellighed

Kan vi løse et problem med mere frihed i stedet for mindre frihed, skal vi altid gøre det
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager