Staten skal bidrage til infrastrukturen i hovedstaden

I den politiske aftale om mere infrastruktur for de kommende 15 år besluttede man at indføre bedre og fremtidssikrede trafikale løsninger i hele Danmark. Altså med undtagelse af hovedstaden. Hvis København vil udvide metronettet, lave havnetunnel til Lynetteholm og forhindre, at byen sander til, når befolkningstallet stiger, skal vi selv have penge op af lommen, mens motorveje og skinner i landkommunerne betales afMe staten.

Det er vigtigt, at København bliver en moderne storby, hvor man finder balancen mellem en effektiv infrastruktur, som er sikker og fungerer for alle uanset hvilket transportmiddel man vælger, og at lokalområderne kan udvikle sig fleksibelt med udgangspunkt i københavnernes behov og deres individuelle syn på hvad livskvalitet er for dem. Den balance har vi ikke fundet endnu.

Jeg mener, at staten skal få øjnene op for de udfordringer vi har i hovedstaden og bidrage til at investere i ny infrastruktur, herunder mere metro. Cityringen er endelig færdig, trykket på andre kollektive transportformer er lettet, og der er nu en anelse mere plads på vejene. Men vi skal fortsætte med at udvikle byens metronet. Metroen benyttes i dag af mange københavnere og en udbygning af metroen vil sikre, at de mest befærdede områder i hovedstaden ikke sander til i biltrafik, samt at S-tog og busser ikke bliver overbelastede. Mere metro vil også afhjælpe fremtidig pladsmangel i den eksisterende metro (M1/M2). Med en voksende befolkning i hovedstaden vil der frem mod 2035 være behov for mere kapacitet i metroen, hvilket enten kan håndteres med længere metrotog med fire vogne eller en ny linje over havnen.

Jeg ønsker mig også en østlig ringvej (bedre kendt som havnetunnelen) som skal lede trafik uden om Københavns kerne og hindre gennemkørsel i Københavns mest centrale og befærdede områder. Det vil skabe større sikkerhed for bløde trafikanter og ved at lade den tunge trafik køre under jorden bliver København sundere for københavnerne at færdes i. Samfundsmæssigt er havnetunnelen en stor gevinst, da den vil afhjælpe kødannelse og mange tusind timer spildt i trafikken.

Sidst men ikke mindst mener jeg, at vi bør implementere intelligent trafikstyring og forberede hovestaden på selvkørende biler. Ved at fremtidssikre infrastrukturen, således at de sikkerhedsmæssige og tekniske foranstaltninger er klar til selvkørende biler, kan hovedstaden bliver nogle af de første til at implementere selvkørende busser og biler i den kollektive trafik, minimere søgetiden efter parkeringspladser, forbedre trafikafviklingen ved konstant at tilpasse sig til trafikken og give en bedre trafikafvikling ved vejarbejder og trafikulykker.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager