Teknologi skal være drivkraft

Den grønne omstilling handler til dels om at udrulle den kendte teknologi, og om at finde teknologiske løsninger på det, som vi i dag ikke kan løse. Elektrificeringen sker i høj grad med kendt teknologi, men på en lang række områder mangler de gode løsninger. Det handler fx om produktionen af stål og cement, om fødevarer og om visse typer af brændstoffer.

På en række områder er vi meget langt fra at have kendte og rentable teknologier, som bare venter på at blive udrullet. Derfor skal vi investere massivt i at få en række teknologier længere ned i fødekæden. Det kan fx være ambitionen om at producere stål ved at afbrænde grøn hydrogen produceret ved hjælp af elektrolyse.

På visse områder er der måske ikke en vej frem. Det er f.eks. svært at se en CO – neutral cementproduktion i en nær fremtid. Skal vi som samfund nå netto CO – neutralitet, bliver vi altså nødt til at have kompenserende teknologier. Det kan ske ved at opfange og lagre CO. Der bliver investeret massivt i CCS- og CCU-teknologier i de kommende år, og forhåbentligt kan prisen bringes ned på et bæredygtigt niveau.

I takt med at en stadig større del af strømmen produceres fra vind og sol, er der et stigende behov for at omstille elforbruget. Der er brug for, at vi i højere grad kan udnytte elektriciteten, når den bliver produceret. Teknologier, der kan gøre forbruget mere fleksibelt, bliver allerede udrullet i de her år. Men skal vi for alvor få det fulde udbytte af den grønne strøm, må der ske rigtig meget på det her område. Reformer, som understøtter mere fleksibelt forbrug, som f.eks. fleksible tariffer og digitale elmålere i private hjem, vil snart være udrullet.

Vi skal afsætte en ny forskningsmilliard på at støtte udviklingen af grønne teknologier, som vil få betydning på den lange bane.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager