Min politik

Her kan du læse om min politik.

Mine mærkesager

En klimapolitisk strategi renset for symbolpolitik

Dommedag er aflyst, og den grønne fremtid venter.

Frihed til forskellighed

Kan vi løse et problem med mere frihed i stedet for mindre frihed, skal vi altid gøre det

Politisk program

Energi

Renere og billigere energi

Afbureaukratisering

Færre regler, mere frihed

Retssikkerhed

Retssikkerheden er under pres

NATO

Et stærkere og sikrere Danmark gennem NATO

Barsel

Staten skal ud af børneværelset

Handicap

Friheden til at leve livet

Børn

Færre udsatte børn

Turisme

Turisme som betydningsfuldt eksporterhverv

Iværksættere og selvstændige

Gode idéer kræver gode rammevilkår

Aktis

Rigsfællesskabet og Arktis

Økonomi og vækst

Frihed og velstand går hånd i hånd

Mediepolitik

Styrk alsidigheden i en mediebranche i opbrud

Fødevare og landbrug

Konkurrencedygtigt landbrug

Udviklingspolitik

Velstand til verdens fattigste

Integration

Integration sker via arbejdsmarkedet

Kommunalpolitik

Slip kommunerne fri – men stil krav

Klima

En grøn fremtid – helt uden skræmmebilleder

Skat

Sænk det tårnhøje skattetryk

Velfærd

En værdig velfærd med meget mere frit valg

Bolig

Sæt boligen fri

Afgifter

Færre afgifter, mere frihed

Uddannelse og forskning

Mere frihed til studerende og uddannelsesinstitutioner

Ældre

En god alderdom hvor vi selv bestemmer

Kultur

Et liberalt kultursyn

Miljø og natur

Grøn fornuft.

Den offentlige sektor

Mindre bureaukrati, flere varme hænder, mere åbenhed.

Sundhed

Bedre service, mindre bureaukrati, mere frihed.

Udenrigspolitik

Fred, frihed og frihandel

Kirke

Sæt kirken fri og hold staten ude

Ligestilling

Lige muligheder og lighed for loven

2035-plan fra Liberal Alliance

Fra tryghedsstat til ansvarssamfund

Klimaudspil

En grøn fremtid - helt uden skræmmebilleder

Pensionsudspil

Frihed til at planlægge sin pension

Velfærdskonto

Borgeren skal selv bestemme over sin velfærd

Grundprincipper for dannelse af regering

6 Budskaber for en borgerligt ledet regering

Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager