Ældre

En god alderdom hvor vi selv bestemmer

Dansk ældrepolitik

I Danmark er der over 1,1 mio. ældre over 65 år, og dette tal vil stige markant i de kommende år. Det skyldes, at danskerne lever længere pga. den medicinske udvikling, ændring i livsstil m.m. Det er godt, at vi lever længere og bedre liv, men det betyder også, at en større del af befolkningen får brug for pleje, i takt med at de bliver ældre, hvilket kræver ændringer i ældrepolitikken.

Det større behov for en ny ældrepolitik, der skaber bedre velfærd for ældre, bliver dog ikke imødekommet tilstrækkeligt. Ifølge Ældresagen er antallet af hjemmehjælpstimer til ældre faldet markant i flere kommuner, selvom der er kommet flere ældre. Det betyder, at færre ældre får tilkendt hjemmepleje af kommunen og at dem, der slipper igennem nåleøjet, får færre timer.

Desuden må mange ældre, som modtager hjemmehjælp, nøjes med kun at få rengøring hver 14. dag og ét bad om ugen, fordi mange kommuner ikke har en tilstrækkeligt ambitiøs og effektiv ældrepolitik. Det betyder ringere livskvalitet og uværdig ældrepleje for de mennesker, som har bidraget til samfundet hele deres liv.

En ældrepolitik med individet i centrum og flere private

Det er Liberal Alliances politik, at det er helt uacceptabelt, at mange af vores ældre ikke kan få den hjælp og pleje, som de med rette forventer. Mange kommuner er ikke i stand til at levere tilstrækkelig service til de ældre, og det går ud over velfærden og deres livskvalitet.

Derfor skal vi have en ældrepolitik, som åbner op for mere udlicitering og flere private leverandører inden for hjemmehjælp og ældrepleje. Hermed vil de ældre få langt mere valgfrihed, når de skal vælge, hvilken hjemmehjælp eller hvilket plejehjem, de vil benytte sig af. Så vil det også være nemmere for de ældre at sammenligne forskellige udbydere og finde frem til en, der er rigtig for dem. Det ser vi fx i Tyskland, hvor der er plejehjem for haveinteresserede, homoseksuelle og andre grupper.

Ved at have en ældrepolitik, som åbner op for private aktører og bryde de offentlige monopoler kan vi også få langt mere konkurrence i ældresektoren. Så vil forskellige udbydere skulle konkurrere om at levere en bedre service til lavere pris, hvilket kommer alle ældre til gavn. Det er langtfra altid det offentlige, som kan levere den bedste ældreservice.

Udlicitering af ældrepleje – mere privat initiativ og konkurrence i ældreplejen

I Danmark udgår langt størstedelen af ældreplejen fra det offentlige. Det er kommunerne, der ifølge Serviceloven har pligt til at stille ældrepleje til rådighed for de ældre, og de står også for det meste ældrepleje i Danmark.

Det er dog langtfra altid sådan, at det offentlige kan levere den bedste ældrepleje. Ifølge Ældresagen er antallet af hjemmehjælpstimer til ældre faldet markant i flere kommuner, og mange ældre, som modtager kommunal hjemmehjælp, nøjes med kun at få rengøring hver 14. dag og ét bad om ugen.

Der er dog nogle kommuner, som har udlicitering af ældreplejen. Ved udlicitering af ældreplejen betaler det offentlige en privat udbyder for at levere service til de ældre. Der kan være flere grunde til at bruge udlicitering af ældreplejen, fx at private kan levere en service, der er billigere eller af højere kvalitet, end kommunen kan levere.

Vi skal have mere udlicitering af ældreplejen

Det er Liberal Alliances politik at indføre langt mere udlicitering af ældreplejen af flere grunde. For det første er det langtfra altid sådan, at kommunerne og det offentlige leverer en god eller bare acceptabel service til vores ældre. Der er blevet mindre tid til pleje og omsorg, og i enkelte tilfælde har vi desværre set, at de ældre slet ikke behandles med den værdighed, de fortjener.

Med mere udlicitering af ældreplejen kan de ældre få et alternativ i form af private udbydere, hvormed der kommer mere valgfrihed, så man kan skifte, hvis man ikke er tilfreds med det offentlige eller bedre kan lide, hvad de private tilbyder.

Dermed vil der komme mere diversitet og variation i den ældrepleje, som vores ældre kan modtage: fx med private plejehjem som Dagmarsminde, hvor demente behandles med omsorg og værdighed, og en række andre tilbud, som bedre kan imødekomme de ældres behov. Mennesker er forskellige, og det bør afspejle sig i et større udvalg af ældrepleje fra både offentligt og privat hold.

Udlicitering af ældreplejen skaber mere konkurrence og bedre kvalitet

Udover flere valgmuligheder for ældre vil udlicitering af ældreplejen betyde, at der kommer mere konkurrence i ældresektoren – hvilket der er er alt for lidt af i dag, da det offentlige mange steder har monopol.

Med mere konkurrence vil udbydere have større incitament til at oppe sig og levere billigere og bedre ældrepleje til borgerne. De, der ikke er gode nok, vil blive fravalgt, og gode velfærdsudbydere vil til gengæld blive belønnet – alt sammen til gavn for de ældre og deres familier.

Denne konkurrence, som vi kender fra det private marked, vil derfor kunne skabe stor glæde og gavn for de ældre, hvis den også introduceres i større stil i ældresektoren. Vi er nødt til at skrinlægge den forfejlede modstand mod udlicitering af ældrepleje – for de ældre og hele samfundets skyld.

FriPension – frihed til at planlægge sin pension

Fordi vi lever længere, er pensionsalderen steget de seneste år. Med Velfærdsforliget i 2006 blev det aftalt, at pensionsalderen skulle stige i takt med at vi bliver ældre, hvis økonomien skal kunne hænge sammen. Mange danskere er dog ikke glade ved tanken om, at de potentielt skal arbejde helt op til 70-årsalderen. De vil hellere tidligere på pension, men det er desværre ikke muligt for langt de fleste danskere lige nu.

Det er Liberal Alliances politik, at der skal oprettes en ny konto kaldet FriPension. Med en FriPension-konto skal det være muligt for alle danskere at betale op til 675 kr. ind pr. måned. Hvis man fx i 40 år sparer dette maksimumbeløb op hver måned og derefter går på pension, svarer det til, at man har 600.000 kr. på sin FriPension-konto, når man går på pension, hvis man forudsætter et moderat afkast på 3 % om året.

Disse penge fra FriPension-kontoen kan bruges til at gå på tidligere pension, hvis man ønsker det. Hvis man ikke vil tidligere på pension, kan pengene fra FriPension udbetales som engangsbeløb, som man kan bruge på ekstra fornøjelser, velfærd og hvad man ellers har lyst til, når man går på pension.

Fordele ved Fripension

Der er mange fordele ved at gøre det muligt for danskerne at spare penge op i en FriPension-konto. For det første skal man ikke betale noget som helst skat af de penge, man sætter ind på FriPension-kontoen – hverken ved ind- eller udbetaling. Det er kun fair, siden vi i forvejen betaler nogle af verdens højeste skatter i Danmark.

Den skattefri FriPension vil give alle danskere langt bedre mulighed for at gå på tidlig pension end i dag. Hvis man har 600.000 kr. på sin FriPension, svarer det til, at man kan gå på pension ca. fem år før, man kan modtage folkepension.

Hvis man fx føler, at ens arbejde er for fysisk belastende eller stressende, og man hellere vil have flere år på pension end at fortsætte på arbejdsmarkedet, er FriPension et af de bedste midler, som den enkelte borger vil have til at nå det mål.

Mere frihed og fleksibilitet med FriPension

I Liberal Alliance mener vi, at alle borgere skal have friheden og fleksibiliteten til at kunne trække sig tilbage, hvis de ønsker det. Tidlig pension skal ikke være et privilegie, som er forbeholdt nogle bestemte partiers kernevælgere, men være tilgængeligt for alle danskere. Det sikrer vi med FriPension.

Derfor er FriPension også et forslag som vil give mere lige muligheder og bidrage til danskernes frihed. Vi vil med FriPension give magten tilbage til borgerne, så de selv kan bestemme hvornår de vil trække sig tilbage – det skal politikerne ikke diktere.

FriPension skal finansieres ved, at kommunernes administration bliver lige så effektiv som de 10 bedste kommuners administration. Det vil ifølge Social- og Indenrigsministeriet frigøre 8. mia. kr., som vi vil bruge til at finansiere FriPension. Vi skal ikke spilde unødigt mange penge på bureaukrati, når de penge i stedet kan gå til borgernes FriPension.

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager