Aktis

Rigsfællesskabet og Arktis

Liberal Alliance vil fastholde et stærkt og samarbejdende rigsfællesskab og understøtte den igangværende udvikling mod øget selvbestemmelse på Færøerne og i Grønland med hen- visning til selvstyreloven.

Liberal Alliance vil respektere de nordatlantiske ønsker om selvbestemmelse og generelle ønske om, at danske parlamentarikere skal udvise tilbageholdenhed i grønlandske og færøske anliggender – på samme vis som de 4 nordatlantiske mandater i det danske Folketing også udviser tilbageholdenhed i forhold til at blande sig i interne danske forhold.

Vi skal være klar til at gribe de nye muligheder for vækst og liberal udvikling af både privat- og samfundsøkonomien, der i fremtiden opstår på landjorden samt på og under havets overflade. Sigtet bør være at skabe en udvikling væk fra offentligt ejede monopoler mod en erhvervssektor drevet af frie markedskræfter.

Det stigende fokus på udviklingen i rigsfællesskabets arktiske egne skal initieres og drives af et forhåbentligt bredt flertal i de lokale demokratier.

Rigsfælleskabet har en unik platform for at skabe et internationalt forskningsmiljø med fokus på at styrke og facilitere international grundforskning og teknologiudvikling i de arktiske egne. Etableringen af en forskningshub i Grønland – som foreslået i den udenrigspolitiske redegørelse 2016 – bør derfor understøttes og opprioriteres.

I lyset af den øgede militære tilstedeværelse omkring Arktis og erfaringer med særligt Ruslands militære ageren finder vi det nødvendigt at styrke det arktiske forsvars- og beredskabssam- arbejde mellem alle fem kyststater med det formål at bevare Arktis som et spændingsfrit område.

Der bør fokuseres på at udvikle samarbejdsmulighederne inden for fælles farvands- og luftrumsovervågning via satellitter og navigationsteknologi samt internet- og telekommunikation, ligesom en egentlig samarbejdsorganisation omkring et arktisk satellitprogram med fordel kan etableres.

Der er en udfordring forbundet med Danmarks og andre arktiske kyststaters ikke-harmone- rende krav på udvidelser af de respektive landes kontinentalsokler i Arktis, der i dag har udsigt til lang behandlingstid i FN. Der skal derfor arbejdes på at sikre en hurtigere og smidigere model for behandling af rigsfælleskabets kontinentalsokkelkrav i Arktis.

Danmark bør understøtte en udvikling af turisterhvervet i Arktis – bl.a. ved etablering af offentlige/private partnerskaber og samarbejder på tværs af det arktiske område og landegrænser. Ligeledes skal der sikres en mere holdbar og langsigtet flerstrenget erhvervsudvikling inden for bl.a. råstoffer og fiskeri/akvakultur.

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager