Børn

Færre udsatte børn

Liberal Alliances udgangspunkt er, at alle familier skal have friheden til at indrette sig helt efter den enkelte families eget ønske. Vi tror på, at forældre generelt er de bedste til at varetage deres børns tarv, men vi erkender også, at der desværre er forældre, som ikke evner foræl- drerollen. Derfor er en børnepolitik med fokus på udsatte børn vigtig for Liberal Alliance.

En af velfærdssamfundets vigtigste roller er at skabe rammerne for, at alle har lige muligheder i erkendelsen af, at ikke alle har samme forudsætninger for det gode liv. Dette gælder ikke mindst disse børn, som vokser op med forældre, der ikke evner forældrerollen.

Trygge rammer, omsorg, kærlighed og stabilitet er afgørende for en god opvækst, og svigter forældre deres ansvar i en grad, der skader børnene, bør velfærdssamfundet træde til. Må- let for enhver indsats rettet mod børn, hvis forældre ikke kan tage vare på dem, bør være at få barnet tilbage i en relation, hvor barnet bliver valgt til. Professionelle relationer kan aldrig erstatte børns behov for kærlighed fra en forælder eller værge, der ikke kun varetager den professionelle omsorg for barnets udvikling.

Børn skal kende deres rettigheder, og herunder hører, at ingen har ret til at røre ved barnets krop, for et barn ejer sin egen krop. Personale, der arbejder med børn, skal være klædt bedre på fagligt til at kunne spotte tidlige tegn på mistrivsel, således at man kan tage hånd om det hurtigt. Derudover skal børn inddrages meget mere i afklarende forløb – børnenes stemme skal indgå i afgørelser.

Forebyggelse er et vigtigt fokusområde, for forebyggelse kan reducere antallet af udsatte børn i vores land. Forebyggelse kræver inddragelse af forskellige dele af det offentlige system og kræver derfor et system, der kan kommunikere og oplyse på tværs. Forebyggelse handler om skarp faglighed for de fagpersoner, der omgås vores børn. Og forebyggelse er også de svære beslutninger om at tvangsfjerne børn fra deres forældre, fordi man vurderer, at de ikke ejer forældreevnen.

Liberal Alliance ønsker en styrket forebyggende indsats, som reducerer antallet af børn, der svigtes. Samtidig skal vi forbedre tilbuddene til de børn, som rammes af svigt og herunder gøre det muligt altid at ansvarliggøre de offentlige myndigheder i de tilfælde, hvor også de har svigtet.

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager