Kommunalpolitik

Slip kommunerne fri – men stil krav

Liberal Alliance ønsker at styrke friheden for kommunerne både politisk og økonomisk. Det er også derfor, at Liberal Alliance ønsker så lidt pulje- og regelstyring fra Christiansborg som muligt. Med frihed kommer ansvar, og Liberal Alliance ønsker øget fokus på at ansvarliggøre kommunerne.

For at sikre at vi løbende får ryddet op i reglerne, foreslår Liberal Alliance, at regler og love, der pålægger kommuner og regioner administrative byrder, påføres en specifik udløbsdato – en såkaldt solnedgangsbestemmelse – som sikrer, at de efter en fastsat dato mister deres retskraft, såfremt de ikke bliver forlænget.

Liberal Alliance mener at kunne fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at æn- dre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. En retfærdig udligning er mindre udligning og en mere gennemsigtig ordning.

Frit valg for borgeren skal være muligt i alle henseender. Derfor ønsker Liberal Alliance øget gennemsigtighed for kommunale tilbud samt flere fritvalgsordninger, hvor pengene følger bor- geren. Øget gennemsigtighed vil skabe bedre forudsætninger for at vælge, og det er vigtigt, at vi fastsætter politiske mål, der styrker borgerens mulighed for frit at vælge den bedste løsning. Liberal Alliance vil nedlægge regionerne. Danmark er et lille land, og derfor bør staten tage sig af den overordnede styring af sundhedsområdet.

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager