Økonomi og vækst

Frihed og velstand går hånd i hånd

Frihed er en forudsætning for menneskelig værdighed, og velstand er en forudsætning for ordentlige levevilkår. Heldigvis står frihed og velstand ikke i et modsætningsforhold til hinanden. En fri økonomi skaber tværtimod langt større velstand end en kommandoøkonomi.

Liberale har alle dage haft blik for, at velstand skabes af mennesker – enkeltvis og i fællesskab – som har friheden til at iværksætte og producere. Og liberale har ikke haft svært ved at ind- se, at mennesker bl.a. motiveres til at bidrage til samfundets velstand ved udsigten til, at de selv kan høste størstedelen af frugten af deres arbejdsindsats, opfindsomhed og villighed til at løbe en risiko. Derfor har liberale samfund med privat ejendomsret og fri markedsøkonomi også gennem hele verdenshistorien været de mest velstående samfund, mens eksperimenter med mere statsdirigerede økonomier har affødt fattigdom og fiasko.

Liberal Alliances økonomiske politik bygger på disse tanker. Vores 10-årsplan for økonomien vil ifølge Finansministeriet øge beskæftigelsen i Danmark med 124.000 personer, og den vil få Danmarks velstand til at vokse med over 100 mia. kr. mere, end hvis vi ikke gennemfører Liberal Alliances økonomiske reformer.

Det er tiltrængt. Danmark har de senere år haft betydeligt lavere økonomisk vækst end vores nabolande, og ifølge OECD forventes Danmark frem mod år 2030 at fortsætte lavvæksten og få den 6. laveste økonomiske vækst af 34 OECD-medlemslande.

Ekstra velstand kan bruges til alt godt. Velstand kan f.eks. give mennesker råd til mere plads i boligen, en ekstra ferierejse eller til at holde mere fri med børnene eller med familiens gamle. Ekstra velstand kan også bruges til bedre sundhedsydelser, skoler eller ældrepleje. Kun fantasien sætter grænser.

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager