Socialpolitik

Fokus på livskvalitet

Mindre smagsdommeri, mere hjælp til de socialt udsatte og sårbare borgere

Bedre prioritering, mere gennemskuelighed og en lovgivning, der gavner frem for at spænde ben. Det er mine tre ønsker for socialområdet.

Velfærdsstatens vigtigste opgave er at hjælpe dem, som ikke kan tage vare på sig selv, og til gengæld give frihed til at andre kan søge lykke uden for meget indblanding. God velfærd handler om god prioritering. Kommuner og regioner skal derfor prioritere en god hjælp til de mest socialt udsatte og møde dem, der hvor de er.

Mange udsatte borgere – psykisk syge eller folk med handicap – ender som kastebold i det offentliges rigide og stålsatte systemer. Det skaber lange ventetider, forvirring og afmagt hos den socialt udsatte. Når vi har med socialt udsatte borgere at gøre, må bureaukrati og papirnusseri ikke være stopklods for den korrekte og nødvendige hjælp.

Der skal være frihed til forskellighed. Socialområdet er komplekst. Derfor er der brug for en socialpolitik, der tager højde for forskellighed, både hvad angår indsats, tilgang og tilbud til de forskellige grupper i byen. Samtidig må socialpolitikken have øje for den enkelte borger, individet og individet i gruppen.

Liberal Alliances socialpolitik skal ses som en håndsrækning til de udsatte og sårbare mennesker. Den skal sikre, at de får den fornødne hjælp, særlig hjælp til selvhjælp i de tilfælde hvor det er muligt. Ingen borgere skal stå udenfor samfundet mod deres vilje, og det er vores opgave at sørge for at lovgivningen ikke spænder ben for at de bliver aktive medborgere, der bestemmer over deres eget liv.

Kortere ventetider og hastebehandling af socialt udsattes sager

På trods af stigende offentlige udgifter, sparer offentlige myndigheder i disse år på indsatsen over for de udsatte. De træffer ofte afgørelser, der går imod de udsatte, hvorefter de er henvist til klageinstanserne. Står man helt uden forsørgelsesgrundlag, eller uden reelt stofbehandlingstilbud som følge af en kommunal afgørelse, må man nu afvente klageinstansernes behandling af klagen.

Det kan typisk tage 6-24 måneder, afhængigt af om der er tale om Ankestyrelsen eller Patientombuddet. I hele denne periode har står borgeren altså uden hjælp. De mest udsatte har i mange tilfælde ikke noget netværk, som kan hjælpe dem i mellemtiden. Nogle vil være døde, før klageinstanserne når at give dem medhold. Retten til at klage er retssamfundets væsentligste retssikkerhedsgaranti, men det forudsætter et klagesystem, der virker.

Jeg foreslår en prioritering af klagerne, så de særligt presserende sager kan få hastebehandling. Når afgørelserne er særligt indgribende – som tilfældet er, når det drejer sig om de aller mest udsattes forsørgelsesgrundlag, behandlingsbehov og boligsituation – må klagerne prioriteres, og de vigtigste sendes til hastebehandling.

Kommunerne skal under klageforløbene have et minimumsforsørgelsesgrundlag, så de socialt udsatte kan betale husleje, mens klagesagerne kører. Det kan og skal vi forvente, når skattetrykket er så højt.

Mennesker med psykisk sygdom skal behandles som mennesker, ikke som et nummer i et system

Hvor mange kender ikke til at blive henvist til det syvende nye telefonnummer, eller at blive henstillet til en anden afdeling (som man aldrig har hørt om), når man er i kontakt med det offentlige? Forestil dig, at skulle igennem denne uigennemskuelige, forvirrende og drænende proces, når dine kræfter, vilje og mentale helbred er trådt i bund af livets omstændigheder.  

Behandlingen af mennesker med psykiske vanskeligheder er langt fra god nok. I dag bliver borgerne mødt af et virvar af behandlingstilbud, udbudt af en labyrint af forskellige kommunale og regionale forvaltninger.

Problemet bliver kun værre af, at kommunens sagsbehandlere ikke er uddannet til at gennemskue systemet og sende borgerne det rigtige sted hen. Borgeren ender med at blive kastebold i et system, som ingen kan gennemskue. Hverken patienten eller den ansatte.

Dette er især et problem for svage psykisk syge, som ikke har styrken til at skære igennem og kræve sin ret. Det bør være muligt at lave et system, hvor borgeren bliver mødt i døren af en sagsbehandler, som holder borgeren i hånden hele vejen igennem processen og sikrer, at der bliver givet den rette hjælp første gang! Mennesker med psykiske vanskeligheder skal behandles som mennesker, ikke som et nummer i et system.

Hjemløse skal have mulighed for at få tag over hovedet

I 2009 var der 5.000 hjemløse i Danmark, hvoraf 500 levede på gaden (Hus Forbi). Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark vokset år for år, så der i 2019 var ca. 6.400 hjemløse, mens ca. 15.000 danskere var berørt af hjemløshed (Rådet for Socialt Udsatte). Med andre ord: Det går den forkerte vej. 

Rigsrevisionen, som står for at føre kontrol med hvad der bliver lavet på Christiansborg, har tidligere kritiseret Socialministeriet, for ikke at have taget initiativ på hjemløseområdet. Konkret gik kritikken på, at ministeriet ikke har forsøgt at afdække årsagerne til at opholdstiderne på forsorgshjem stiger, forholdet mellem antallet af forsorgspladser og antallet af hjemløse, samt opgøre antallet af alternative opholdssteder til unge hjemløse (kilde: Altinget).

Ifølge samme notat har Socialministeriet og Boligministeriet igangsat nogle initiativer, der skal understøtte kommunernes indsats over for hjemløse. Disse initiativer kan Københavns Kommune tage udgangspunkt i.

Housing First – en løsning der virker, bakket op af forskning

Jeg støtter ”Housing First” konceptet. Det er en løsning, der er evidensbaseret og tilbyder den hjemløse egen bolig, hvoraf 95 % formår at fastholde den (læs mere om Housing First på Socialstyrelsens hjemmeside). Derudover vil vi være med til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem, og oprette flere forsorgshjem og udvide antallet af pladser på forsorgshjem.

Ofte stillede spørgsmål om socialpolitik

Siden 1994 har antallet af narkotikarelaterede dødsfald ligget stabilt højt mellem 200 og 300 dødsfald om året. 85% af de narkotikarelaterede dødsfald skyldes ifølge Sundhedsstyrelsen overdosis dødsfald.

Danmark ligger på en 7. plads i EU over højeste antal narkotikadødsfald pr. indbygger. (Kilde: EMCDDA – European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction)

I 2009 var der 5.000 hjemløse i Danmark, hvoraf 500 levede på gaden (Hus Forbi). Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark vokset år for år, så der i 2019 var ca. 6.400 hjemløse, mens ca. 15.000 danskere var berørt af hjemløshed (Rådet for Socialt Udsatte).

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager