Turisme

Turisme som betydningsfuldt eksporterhverv

Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det gælder om at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2015 var den samlede omsætning fra turister 92 mia. kr. i Danmark. Dette forbrug skaber helt naturligt omsætning og beskæftigelse i en lang række danske erhverv – også uden for de erhverv som man normalt forbinder med turisme. Ferie- og forretningsrejsende bruger ikke kun penge på overnatninger og restaurantbesøg, men også på shopping og meget andet. Beregninger fra VisitDenmark viser, at turismen er med til at skabe knap 111.500 job i Danmark. Dette gør turismen til et af Danmarks største eksport- erhverv, da det svarer til, at en dansk produceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. De udenlandske turister forbruger for i alt 36,7 mia. kr. årligt under deres ophold i Danmark. Turismen står for 3,6 pct. af den samlede danske eksport.

Siden 2008 har Danmark haft en gennemsnitlig vækst på 1,5 pct. i antallet af udenlandske overnatninger, hvilket placerer os i bunden, når vi sammenligner med landene omkring os. På globalt plan har der været en gennemsnitlig årlig vækst i turismen på 3-5 pct. de seneste ti år. Bevæger vi os syd for grænsen til Tyskland, har væksten siden 2008 været 5,1 pct. Det er derfor afgørende, at de politisk bestemte rammebetingelser for turismeerhvervet sikres og forbedres, så vi dermed optimerer mulighederne for at konkurrere med de mange nabolande, som udfordrer Danmark på det globale marked for turisme. Sammenlignet med andre lande er Danmark fortsat et af Europas dyreste lande at besøge som udlænding. Hvis prisen for en gennemsnitlig overnatning eksempelvis falder, vil det blive mere attraktivt at besøge Dan- mark, end det er i dag. Man er derfor nødt til at styrke turisterhvervets rammebetingelser for at styrke Danmarks position, ligesom man kan ændre en lang række regler for at opnå samme effekt.

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager