Velfærd

En værdig velfærd med meget mere frit valg

Velfærd i Danmark

Danmark beskrives ofte som et velfærdssamfund. Det betyder, at vi har valgt at indrette samfundet på en måde, så alle danskere kan modtage offentlig sygehjælp, pleje, undervisning og anden velfærd uden egenbetaling. Denne offentlige velfærd finansieres via vores meget høje skatter, hvorfor det danske skattetryk er blandt de højeste i verden.

Men bare fordi vi bruger mange penge på velfærd betyder det ikke, at kvaliteten af vores velfærd er i top. Bl.a. kan ældre, som benytter den kommunale hjemmepleje, kun regne med ét enkelt bad om ugen. Og medarbejderne i velfærdssektoren bruger en stor del af deres tid på bureaukrati og kontrol, så de ikke i samme grad kan være ”varme hænder” for borgerne.

Velfærdssektoren er også kendetegnet ved at have meget lidt konkurrence sammenlignet med resten af økonomien. Mange steder har det offentlige monopol på at levere velfærd, og det er ofte svært for private udbydere at få foden ind.

Bryd velfærdsmonopolerne

De mange offentlige velfærdsmonopoler og den minimale konkurrence på velfærdsområdet betyder, at velfærden i Danmark er meget dyr og har for lav kvalitet. Uden konkurrence er der ikke nok incitament til at forbedre sig som velfærdsudbyder. Gode udbydere bliver ikke belønnet ekstra, og dårlige udbydere bliver ikke skrottet, medmindre politikerne beslutter det.

Det skal vi have lavet om på. Der skal være langt mere konkurrence og udlicitering i ældreplejen og på andre velfærdsområder, så vi kan få et marked for velfærdsydelser, hvor private udbydere kan komme ind. Hermed vil borgerne kunne tilvælge de bedste udbydere, mens dårlige udbydere til gengæld skal kunne gå konkurs.

Desuden skal vi have langt mere frit valg i velfærden. Pengene skal følge borgeren, og den enkelte skal selv have mulighed for at vælge mellem forskellige velfærdstilbud – uanset om de er offentlige eller private – frem for at politikerne bestemmer hvilken service, man skal modtage. Borgerne er forskellige og har forskellige behov, og det bør afspejle sig i mere frit valg i velfærden.

Velfærdskonto – du skal selv kunne bestemme din velfærd

Det er velkendt, at borgerne har stigende forventninger til både mængden og kvaliteten af den velfærd, de kan modtage. Men desværre kan den offentlige sektor ikke følge med de stigende forventninger, især fordi der modsat i den private sektor er for lidt konkurrence og for ringe udvikling i produktiviteten.

Men det skyldes også, at den offentlige velfærd i høj grad er en ”one size fits all”-model, hvor borgerne har en ret lille grad af valgfrihed og ofte kun kan vælge det tilbud, som politikere og embedsmænd har bestemt. Der findes i dag ikke nogen ”velfærdskonto”, som man kan bruge til frit at tilkøbe netop den velfærd, som man selv foretrækker.

Derfor ser vi i Liberal Alliance et stærkt behov for, at borgerne får langt mere frihed til at tilvælge bedre eller ekstra velfærd hvis de ønsker det. Helt konkret vil vi gøre det muligt at oprette en velfærdskonto, som man kan indbetale op til 500 kr. til pr. måned og bruge til privat velfærd, når man går på pension. Pengene på velfærdskontoen skal beskattes på samme måde som med pensionsopsparing.

Hvad vil velfærdskontoen betyde for borgerne?

Borgerne skal selv kunne bestemme, hvilke private velfærdstilbud, som de vil bruge midlerne fra deres velfærdskonto til. Det kan fx være ekstra rengøring, hjemmehjælp eller pleje. Hvis man som pensionist ikke ønsker at bruge pengene fra velfærdskontoen til privat velfærd, kan den omdannes til en almindelig ratepension.

Velfærdskontoen vil dermed betyde, at borgerne kan få betydeligt mere velfærd i pensionsalderen, hvis de vælger at spare op til det. Og siden borgerne har større forventninger til velfærden, som den offentlige sektor ikke kan imødekomme, er der behov for, at vi giver borgerne mere frihed i velfærden via velfærdskontoen.

Det vil betyde bedre velfærd for borgerne og en større rolle for private velfærdsudbydere. Hermed kommer der også mere konkurrence i velfærdssektoren, så det offentlige vil få et større incitament til at levere en god velfærd til borgerne. Dermed vinder alle – både brugerne af velfærdskontoen og resten af samfundet – hvis vi indfører en velfærdskonto.

Vil velfærdskontoen betyde større ulighed?

En hyppig indvending mod velfærdskontoen og lignende forslag er, at den vil skabe større ulighed. Nogle frygter, at der vil komme et A-hold, som har sparet op til velfærdskontoen og har adgang til mere velfærd, og et B-hold, som vil få dårligere velfærd.

Men sandheden er, at alle vil få gavn af velfærdskontoen – også dem, der i starten ikke vil sætte penge ind på velfærdskontoen. Det skyldes, at velfærdskontoen vil betyde, at borgere bruger flere penge på privat velfærd. Det vil få konkurrencen til at gå op på velfærdsområdet, så kvaliteten forbedres og prisen bliver lavere, hvilket især kommer dem med de mindske indkomster og formuer til gavn.

Velfærdskontoen skal heller ikke være et privilegie for de få, men tværtimod åbne op for flere muligheder for god velfærd for hele befolkningen – høj som lav. Ved at give alle bedre mulighed for at spare op til ekstra velfærd skaber vi med velfærdskontoen mere lige muligheder i samfundet – ikke mere ulighed.

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Liberal Alliance mener:
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager